Rada Gminy informuję, że w dniu 3 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Wizja lokalna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulic Ogrodowej, Nizinnej i Skórzewskiej, gmina Dopiewo - godz. 15.00.
  2. Wizja lokalna w sprawie wyłączenia działki o nr ewid. 442/2 położonej w Dąbrowie przy ul. Brzozowej z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – godz. ok. 15.45.
  3. Wizja lokalna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Trzcielinie, dla działki o nr ewid. 293/19 – godz. ok. 16.30.

Powrót do Urzędu Gminy, około godz. 17.00.

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Palędziu, w rejonie ul. Modrzewiowej, dla działek o nr ewid. 19/14, 19/15, 19/16 i 19/17.
  3. Wniosek w sprawie zakupu nieruchomości gminnej w Dąbrówce – ul. Jaśminowa, dz. 5/117.

 

 

 

 

Data wydarzenia: 
2019-06-03 15:00
Komisja Oświaty