Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń Komisariatu Policji w Dopiewie prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie możliwości popełnienia wykroczenia z art. 119 oraz 124 Kodeksu Wykroczeń. Zdarzenia miały miejsce w  Dopiewie, przy ul. Trzcielińskiej - w okolicy wiaty dla rowerów przy stacji kolejowej. Trzech sprawców w dniach 9-10 kwietnia 2019 r. w godzinach 5:30-18:30, dokonywało kradzieży i uszkodzeń rowerów. W związku z tym Komisariat Policji w Dopiewie prosi o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych, które w tym czasie i miejscu mogły zostać okradzione, lub których mienie zostało uszkodzone. 

Zgłaszać można się na Komisariacie Policji w Dopiewie, 62-070 Dopiewo ul. Łąkowa 1,  powołując się numer sprawy:  RSOW 128 oraz 133/2019/KK.

st. asp. Przemysław Waliński, Kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Dopiewie