W związku z planowaną rozbudową Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce do Urzędu Gminy Dopiewo wpłynął list otwarty Rady Rodziców. Poniżej przedstawiamy skany tego listu oraz odpowiedzi  udzielonej przez organ prowadzący placówkę, jaką jest Gmina Dopiewo.

PDF icon pismo_rady_rodzicow_do_ug.pdf

PDF icon odpowiedz_ug-wyslana_do_rady_rodzicow.pdf

UG