Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 poz. 688), Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę  na realizację zadania publicznego pt. Koncert  zespołu - Ptrycjusz Gruszecki Trio złożoną przez Fundację Promocji Kultury i Sztuki - SolArte

OFERTA