Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

Gmina Dopiewo jest Partnerem projektu nr RPWP.06.04.01-30-0038/18, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020, realizowanego przez Beneficjenta BABY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA Monika Michalak z siedzibą w Dopiewcu.

W związku z rozpoczęciem rekrutacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. Żłobek „BABY-HOUSE” w Dopiewcu Nr projektu nr RPWP.06.04.01-30-0038/18 realizowanym przez Beneficjenta BABY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA Monika Michalak z siedzibą w Dopiewcu w partnerstwie z Gminą Dopiewo.

Kto może się zgłosić?

  1. Projekt skierowany jest do Rodziców/Opiekunów Prawnych  dzieci w wieku do lat 3 doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad  dziećmi do lat 3,  pracujących,  w tym będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim/tacierzyńskim/rodzicielskim zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo (woj. wielkopolskie).
  2. Projekt nie jest skierowany do Rodziców będących na urlopie wychowawczym.

Jak się zgłosić?

Szczegółowe informacje o naborze oraz dokumentacja rekrutacyjna jest dostępna do pobrania na stronie Beneficjenta: https://baby-house.com.pl/rekrutacje/

Dokumenty zgłoszeniowe można dostarcza w terminie rekrutacji:

  1. osobiście w siedzibie Biura Projektu, które znajduje się w filii Żłobka BABY-HOUSE w  Zakrzewie ul. Gajowa 66, 62-070 Zakrzewo - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 LUB
  2. przesłać pocztą na adres siedziby Beneficjenta: BABY-HOUSE Żłobek Klub Malucha Monika Michalak, Dopiewiec Ul. Leśna 35, 62-070 Dopiewo (decyduje data wpływu do siedziby Beneficjenta)  LUB
  3. przesłać na adres mailowy: biuro@baby-house.pl  (do godz. 10.00 dnia 27.VI.19 r) LUB
  4. złożyć osobiście w siedzibie Biura Projektu, które znajduje się w filii Żłobka BABY-HOUSE w  Zakrzewie ul. Gajowa 66, 62-070 Zakrzewo podczas tzw. „dyżurów weekendowych”, które odbędą się w terminach:
  • 01 czerwca  /SOBOTA/       od godz. 7.00 do 15.00
  • 02 czerwca  /NIEDZIELA/    od godz. 16.00 do 20.00
  • 15 czerwca /SOBOTA/        od godz. 7.00 do 15.00
  • 16 czerwca /NIEDZIELA/     od godz. 16.00 do 20.00

O przyjęciu do projektu NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

Dzieci osób przyjętych do udziału w projekcie zostaną objęte opieką żłobkową od CZWARTKU 1 sierpnia 2019 r.

REKRUTACJA TRWA. Serdecznie zapraszamy.