Zapraszamy na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe! Od 10 czerwca 2019 r. można zgłaszać się na bezpłatne szkolenia realizowane przez Gminę Dopiewo w ramach projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

W okresie od lipca 2019 r. do stycznia 2020 r. zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia dla 240 mieszkańców Gminy Dopiewo oraz województwa wielkopolskiego, którzy ukończyli 25 rok życia. Zajęcia odbywać się będą w 12-osobowych grupach, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji cyfrowych z wybranego modułu szkoleniowego.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z 7 obszarów tematycznych:

  • Moduł 1 „Rodzic w Internecie”
  • Moduł 2 „Mój biznes w sieci”
  • Moduł 3 „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • Moduł 4 „Działam w sieciach społecznościowych”
  • Moduł 5 „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • Moduł 6 „Rolnik w sieci”
  • Moduł 7 „Kultura w sieci”

Liczba szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających
się osób. Każdy chętny może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin), zajęcia będą odbywały się również w weekendy. Organizator zapewni uczestnikom stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

Deklaracje udziału w szkoleniu będą możliwe do pobrania ze strony internetowej www.dopiewo.pl
lub dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo,  należy wysłać pocztą lub złożyć
osobiście w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, pok. Nr 7.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 61 89 06 373.

Szkolenia odbywać się będą na terenie Gminy Dopiewo.

Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie ustalony na podstawie otrzymanych deklaracji przystąpienia do projektu.

Zapraszamy do zapisów !!!! Decyduje kolejność zgłoszeń !!!!!
 

Izabela Kostyk

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.