W ramach programu ekologicznego Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów- Selekt”, w maju przeprowadził zajęcia edukacyjne w dwóch szkołach podstawowych na terenie Gminy Dopiewo w Więckowicach i w Dąbrowie.

W dniu dzisiejszym w przedstawieniu o tematyce ekologicznej wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie. Ponad 70 dzieci z klas od I do III z dużym zaciekawieniem obejrzały teatrzyk pt. „Małe śledztwo w wielkiej sprawie” w wykonaniu teatru lalek Pracownia Za Piecem z Wolsztyna.

Tematyka przybliżyła problem właściwej segregacji śmieci. Młodzież szkolna aktywnie uczestniczyła w przedstawieniu wykazując się wiedzą i umiejętnościami w rozróżnianiu podstawowych frakcji odpadów komunalnych. Dzieci dowiedziały się czym zajmuje się Związek Międzygminny, co to jest ekologia i jak chronić naszą planetę.

Uczniowie przede wszystkim zapoznali się z tematem dotyczącym segregacji odpadów błędami i skutkami niewłasciwej segregacji.  Poznali „drogę odpadów”, czyli proces postępowania z odpadami od momentu wyrzucenia do kosza aż do przekazania ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych czyli na wysypisko śmieci.

Mali ekolodzy z uwagą wysłuchali ciekawostek i piosenek dotyczących ochrony środowiska, chętnie brali udział w zabawie uczącej segregacji odpadów i chętnie odpowiadali na pytania i zagadki.

Beata Spychała
Foto. B. S.