1 czerwca 1994 roku szkoła w Dopiewie otrzymała imię Jana Brzechwy. 10 lat później ówczesny Wójt Gminy Dopiewo Andrzej Strażyński przekazał sztandar, który od tego czasu towarzyszy podczas wszystkich ważnych uroczystości szkolnych. Od momentu nadania szkole imienia mija 25 lat. Warto więc zastanowić się nad tym, jak zmieniała się szkoła na przestrzeni tego ćwierćwiecza?

25 lat temu była to ośmioletnia szkoła podstawowa, w roku 1999 w wyniku reformy przekształcona została w sześcioletnią szkołę podstawową, a w roku 2004 została Zespołem Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Brzechwy w Dopiewie po połączeniu z Przedszkolem „Jankiem Wędrowniczkiem”. Kolejna reforma przyszła w roku 2017, która spowodowała, że szkoła znowu stała się ośmioletnią szkołą podstawową, a do czasu wygaszenia gimnazjów, z oddziałami gimnazjalnymi.

Wraz ze zmianami organizacyjnymi następowały zmiany bazowe. Budynek przy ul. Bukowskiej był siedzibą i miejscem, które nieustannie zmieniało się w zależności od potrzeb edukacyjnych i wychowawczych. Częste zmiany w oświacie wymuszały określone działania w kierunku dostosowania warunków do aktualnych potrzeb. Wraz z włączeniem oddziałów gimnazjalnych do szkoły podstawowej przekazano nowy budynek, który mieści się przy ul. Łąkowej.

W chwili obecnej Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie posiada duży majątek bazowy w dwóch dobrze wyposażonych budynkach - przy ul. Bukowskiej 13, gdzie swoją siedzibę ma Gminne Przedszkole „Janek Wędrowniczek”( 9 oddziałów) i klasy I - III Szkoły Podstawowej oraz przy ul. Łąkowej 2A, gdzie mieszczą się klasy IV - VIII i oddziały gimnazjalne.

W 2019 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie uczy się 813 dzieci (225 przedszkolaków, 140 uczniów klas 1-3, 336 uczników klas 4-8 oraz 112 gimnazjalistów) Co stawia ją na drugim miejscu pod względem liczby dzieci zaraz po Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce (838)