Rada Gminy informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Analiza pozyskiwania środków zewnętrznych na drogi gminne.
  3. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy na 2018 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

 

 

Data wydarzenia: 
2019-06-10 15:00
Komisja Oświaty