Rada Gminy informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Organizacja roku szkolnego 2019/2020 w szkołach.
  3. Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych, dla których Gmina Dopiewo jest organem prowadzącym.

 

Data wydarzenia: 
2019-06-11 15:00
Komisja Oświaty