Projektowaną organizację ruchu wykonano w nawiązaniu do istniejącego w terenie oznakowania. Na przedmiotowym obszarze, z wyłączeniem ulicy Środkowej, została uszczelniona strefa ograniczonej prędkości do 30km/h. Na ulicy Środkowej wprowadzono strefę zamieszkania oraz urządzenia uspokajające ruchu w postaci progów zwalniających. Zlikwidowano istniejący próg zwalniający na ul. Leśnej i wybudowano nowy próg zgodnie z wymaganiami technicznymi. Skrzyżowanie ulic Środkowych zaprojektowano jako równorzędne.

Ponadto wprowadzono ruch jednokierunkowy na ul. Środkowej, od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku skrzyżowania z drugim odcinkiem ul. Środkowej.

  • Na ulicy Środkowej, na obydwóch jej odcinkach, oraz na ulicy Leśnej zlokalizowano progi zwalniające a przed nimi, zastosowano punktowe elementy odblaskowe.
  • Na skrzyżowaniu ul. Kolejowej oraz Środkowej, ze względu na ograniczoną widoczność, zaprojektowano lustro drogowe.
  • Na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. Leśną zaprojektowano słupki co 1,5m.

Głównym celem branym pod uwagę podczas projektowania organizacji ruchu było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego poprzez jego uregulowanie za pomocą niniejszego oznakowania oraz stworzenie bezpiecznych ciągów pieszych dla mieszkańców.