W związku z pytaniami mieszkańców, dotyczącymi możliwości pozyskania od Gminy dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zwiększeniem aktywności firm, zajmujących się fotowoltaiką (doradztwem, instalacją, projektami, sprzedażą, itp.), informujemy, że:

  1. Gmina Dopiewo planuje przeznaczyć obecnie na ten cel 250 tys. zł. Oznacza to, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia 25 wniosków o dofinansowanie w kwocie 10.000 zł, pula środków zabezpieczona w budżecie gminnym zostanie wyczerpana. Nabór wniosków prowadzony będzie przez Gminę w dniach 1-31 lipca 2019 r. O przyznaniu dotacji będzie decydować kolejność zgłoszeń.
  2. Gmina nie organizuje żadnych spotkań, mających na celu przygotowanie wniosków i niezbędnych dokumentów i nie współpracuje przy tym naborze z firmami zewnętrznymi.  

O naborze pisaliśmy wcześniej - niezbędne informacje znajdziecie Państwo - tutaj

UG