Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbędą się 28 lipca. W Dopiewie do obsadzenia są 2 mandaty. Lokal wyborczy znajdować się będzie w świetlicy wiejskiej w Palędziu, ze względu na centralne położenie tej miejscowości w gminie.

Komisja Okręgowa nr 150 w Dopiewie przyjmuje zgłoszenia kandydatów w dniach 1 i 7 lipca 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00 w biurze sołtysa Dopiewa – Tadeusza Bartkowiaka, będącego jednocześnie przewodniczącym tej komisji (ul. Młyńska 29). W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów niż 2 wybory nie odbędą się, a zgłoszeni kandydaci automatycznie staną się członkami Rady Powiatowej.

Kandydat musi mieć listę poparcia 50 osób, będących podatnikami podatku rolnego.

Rada Powiatowa w Poznaniu jest jedną z 31 rad wchodzących w skład Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Liczy ona 28 członków. Działalność rolniczą naterenie Powiatu Poznańskiego prowadzi prawie 7 tys. gospodarstw rolnych (śr. pow. gospodarstwa wynosi 15,89 ha). Użytki rolne zajmują  w powiecie ok. 118 tys. ha - 62% ogólnej powierzchni, 106 tys. ha przypada na grunty orne, 10 tys. ha na łąki i pastwiska. Około 66% całości areału należy do gospodarstw indywidualnych.  W strukturze zasiewów dominują zboża. Powiat poznański odgrywa ważną rolę w zakresie hodowli trzody chlewnej i bydła. Tereny rolne zajmują głównie zachodnią i wschodnią części powiatu, na północy i południu przeważają natomiast obszary leśne. Lasy zajmują powierzchnię 42 tys. ha, - wskaźnik lesistości wynosi 22%.

Więcej o wyborach do samorządu rolniczego znaleźć można tutaj: kliknij.

AM

Data wydarzenia: 
2019-07-28 (Całodzienne)