Informacja z 30 sierpnia 2019 r.

10 z 15 projektów, złożonych w ramach tegorocznego Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, znalazło się na liście projektów zakwalifikowanych do głosowania. W grupie I - 5, w grupie II - 3, w grupie III - 2. Mieszkańcy będą mogli głosować od 30 września do 13 października 2019 r,  Niewiele czasu zostało autorom projektów na rozpromowanie swoich projektów, żeby przekonać do nich mieszkańców i pozyskać głosy niezdecydowanych. Lista projektów dostępna jest na stronie internetowej DBO - kliknij tutaj - żeby przejść i poznać projekty, na które będzie można oddać swój głos. Głosować mogą mieszkańcy w każdym wieku, także niepełnoletni. Każdemu przysługuje tylko jeden głos.
AM

* * *

 

Zakończył się etap zgłaszania pomysłów przez mieszkańców do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. W tym roku zostało zgłoszonych 15 projektów. Szczegółowo z projektami można zapoznać się na stronie: https://tiny.pl/tcvsl

Najwiecej zgłoszonych pomysłów zostało w grupie 1 czyli obejmujące ich realizację na terenie miejscowości Dąbrówka, Dopiewo i Skózewo.  4 projekty zostały zgłoszone w grupie 2, które zrealizowane mogą być w miejscowościach: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo. Dwa projekt został zgłoszony w grupie 3, pochodzący z miejscowości Gołuski i Więckowic. 

Przez cały okres wakcji tj, do 30 sierpnia trwać będzie weryfiakcja i wzywanie do ewentualnych uzupełnień osób zgłaszajacych inicjatywy. Przez cały wrzesień nastąpi promocja poprawnie zweryfikowanych i dopuszczonych do głosowania zadań. Mieszkańcy bez wzgledu na wiek głosować będą od 30 września do 13 października. Z kolei wyniki poznamy 21 października.

To już czwarta odsłona Dopiewskiego Budzetu Obywatelskiego. Do tej pory zrealizowano:

  • DBO 2019:

Grupa I: „Zagospodarowanie parku poprzez modernizację placu zabaw oraz wykonanie trawiastego boiska do gry w piłkę nożną”. Koszt 144.767 zł. Projekt dotyczy terenu przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Wynik:1852 głosy skorygowane (punkty).
Grupa II: „Sport i Bezpieczeństwo”. Koszt: 95 000 zł. Projekt dotyczy modernizacji boiska wiejskiego i wyposażenia w quad ratunkowy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu. Wynik: 1164 głosy skorygowane (punkty).
Grupa III: „Rowerowy plac zabaw – pumptrack”. Koszt 60.000 zł. Projekt obejmuje zaprojektowanie toru przeszkód dla rowerzystów zlokalizowanego w Więckowicach. Wynik: 115 głosów skorygowanych (punktów).

  • DBO 2018:

„Leśny zakątek etap I”.  Koszt 150.000 zł. Projekt zakładał budowę placu zabaw, parku linowego i siłownię zewnętrzną w lasku przy ul. Szkolnej w Skórzewie. Wynik: 773 głosy (29% ze wszystkich, jakie mieszkańcy oddali w głosowaniu)

  • DBO 2017:

„Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, dzieci i mieszkańców Skórzewa”. Koszt 90.000 zł. Projekt zakładał utworzenie krótkoterminowego lodowiska przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewie oraz zakup urzadzeń na plac zabaw w parku przy ul. Poznańskiej w Skórzewie.
„Zielone Zacisze - zagospodarowanie terenu wokół stawu w Konarzewie”. Koszt  50.000 zł. Projekt zakładał Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Konarzewie, poprzez utworzenie ciągów pieszych wraz z przylegającą zielenią urządzoną i miejscami do siedzenia oraz uruchomienie na powierzchni stawu pływającej fontanny z oświetleniem typu LED.