Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe formularze: Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,  o gruntach,  o lasach, Deklaracji: na podatek rolny, na podatek leśny, na podatek od nieruchomości oraz załączników do informacji i deklaracji określone zostały przez Ministra Finansów w:

  • rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1104), 
  • rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105),
  • rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126).

Powyższe formularze mają zastosowanie  w przypadkach, gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku. Natomiast  w przypadkach w których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., a podatnik nie dopełnił obowiązku  i nie przedłożył stosownych informacji i deklaracji  stosuje się formularze dotychczasowe wynikające z uchwały rady.

Ponadto od dnia 1 lipca 2019 roku deklaracje oraz informacje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.

Wzory formularzy są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl oraz na stronie Gminy Dopiewo: deklaracje  i  informacja w sprawie podatku

Herb Gmina Dopiewo