Liczba wniosków o dofinansowanie montażu i instalacji fotowoltaicznej, zgłoszonych w pierwszym dniu naboru przez mieszkańców w odpowiedzi na ogłoszenia opublikowane przez Gminę Dopiewo, wskazuje na to, że pula środków przeznaczonych na ten cel przez Gminę Dopiewo została zagospdarowana. Rozpoczeła się weryfikacja zgłoszonych wniosków. Teoretycznie nabór zaplanowany jest do końca lipca, ale zainteresowanie jest dużo większe od puli środków.

Przy założeniu prawidłowego wypełnienia wniosków przez wnioskujących i ubieganiu się przez nich o maksymalną kwotę dotacji w wysokości 10.000 zł, dofinansowanie otrzyma 25 aplikujących. Przypominamy, że dedykowana na przeprowadzenie naboru wniosków kwota wynosi 250.000 zł. Liczba wniosków, które wpłynęły w pierwszym dniu naboru kilkunastokrotnie przekracza  możliwości finansowe.

Ogłoszenie o naborze ukazało się  na stronie dopiewo.pl w maju i czerwcu 2019 r. , jak również w czerwcowym numerze Czasie Dopiewa.

Gmina Dopiewo prowadziła w tym roku akcję wymiany pieców, przeznaczając na ten cel również 250.000 zł  - ich efektem było 50 podpisanych umów z mieszkańcami.

Niewykluczone, że w przyszłości Gmina Dopiewo uruchomi kolejne programy proekologiczne, wsparte dofinansowaniem z gminnego budżetu.

UG