Informacja z dnia 24.07.2019 r

Urząd Gminy Dopiewo informuje, że kompleksowej organizacji „miasteczka festynowego” podczas Gminnych Dożynek 2019, które odbędą się 8 września 2019 r. podejmie się firma ATTIA. Nr telefonów do kontaktu dla podwykonawców to: 721 374 661, 725 940 010.


Urząd Gminy Dopiewo zaprasza firmy o doświadczeniu branżowym do współpracy przy kompleksowej organizacji „miasteczka festynowego” podczas wydarzenia plenerowego „Gminne Dożynki 2019”, które odbędzie się 8 września 2019 r. Czekamy na oferty, które mogą dotyczyć: albo obsługi kompleksowej (na zasadzie wyłączności), albo obsługi w zakresie częściowym (gastronomia, handel, rozrywka).

Termin składania ofert: 19 lipca 2019 r. do godz. 15:30. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „OFERTA: GMINNE DOŻYNKI 2019 – miasteczko festynowe”. Można je składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Dopiewo lub wysłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy). Adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo.

Gminne Dożynki to jedno z największych wydarzeń plenerowych w Gminie Dopiewo. Ostatnio uczestniczyło w nim 2-3 tys. osób. W programie tegorocznych Gminnych Dożynek są: koncert gwiazdy muzyki rozrywkowej formatu krajowego, zespołów ludowych i rozrywkowych, zabawa taneczna, animacje dla dzieci, korowód, obrzęd dożynkowy i nie tylko.

Termin wydarzenia: 8 września 2019 r. (niedziela).
Miejsce: plac gminny w Dopiewie przy skrzyżowaniu ulic Łąkowa i Wyzwolenia. Godziny wydarzenia: 14:00-24:00

Każda oferta powinna zawierać :

 • informacje o doświadczeniu Oferenta,
 • oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień i wszelkich atestów wymaganych przepisami prawa, dotyczących spełnienia przez oferenta norm bezpieczeństwa.
 • propozycję kwoty za wyłączność (kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto, które Wykonawca wyłoniony w drodze tego postępowania, zobowiązuje się wpłacić na rzecz Gminy Dopiewo nie później niż 10 dni przed wydarzeniem),
 • informację o zapewnieniu koordynacji spraw związanych z obsługą (w oferowanym zakresie, w miejscu wydarzenia) i o gotowości do wizji lokalnej terenu,
 • dane osoby do kontaktu z Gminą (tel., e-mail, imię i nazwisko, stanowisko, firma).

Oferta w części gastronomicznej powinna zawierać informacje o:

 • ilości gwarantowanych punktów konsumpcyjnych, tzw. „ogródków”, miejsc siedzących, w tym ilości miejsc siedzących pod parasolami, przeznaczonych dla konsumujących,
 • proponowanym menu (atutem będzie różnorodność menu), wraz z cennikiem,
 • zapewnieniu dla Gminy Dopiewo talonów konsumpcyjnych (talony na posiłek i napój: 175 sztuk typu „standard” i 100 sztuk typu „VIP” - z określeniem menu mieszczącego się w talonie oraz 1200 sztuk „na grochówkę”).

Oferta w części handlowej powinna zawierać informacje o:

 • asortymencie proponowanych stoisk handlowych na placu (usługi, sprzedaż, zabawki, rękodzieło, biżuteria, inne).

Oferta w części rozrywkowej powinna zawierać informacje o:

 • ilości i rodzaju gwarantowanych rozrywek dla dzieci,
 • urządzeniach wesołego miasteczka - karuzele i inne urządzenia, wraz ze zdjęciami, podaniem grupy wiekowej, do której są przeznaczone i cennikiem.

Dodatkowe informacje:

 • organizator zastrzega sobie prawo do organizacji własnego stoiska i partnerów organizacyjnych wydarzenia, o charakterze informacyjno - promocyjnym, charytatywnym, itp.
 • organizator zastrzega sobie prawo do zapewnienia w miejscu wydarzenia tzw. dmuchańców, które będą udostępniane bezpłatnie uczestnikom wydarzenia (co powinni mieć na uwadze oferenci, których oferta dotyczy części rozrywkowej).
 • organizator zastrzega sobie prawo do organizacji własnej wydzielonej strefy konsumcyjnej w części ulicy Łąkowej.

Dodatkowych informacji udziela: Adam Mendrala, tel. 512 465 109 (w godz. 9:00 -15:00)

UG