Powiat Poznański, na mocy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, niedpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizuje zadania z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w porozumieniu z gminami.

PDF icon LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA WG TEMATYKI