Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2019 r. (stan od 01.07.2019r.)

W gminie Dopiewo: 

  • Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, odponiedziałku do piątku w godzinach 9 .00 - 13.00 - prowadzona przez adwokatów.

Plik WYKAZ

Powiat Poznański