Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 150 z siedzibą w Dopiewie w wyborach do rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 15 lipca 2019 roku.

Na podstawie § 14 ust. 3 uchwały nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Komisja Okręgowa nr 150 z siedzibą w Dopiewie niniejszym zawiadamia o obsadzeniu mandatów* bez przeprowadzania głosowania wyznaczonego na dzień 28 lipca 2019 r. w okręgu wyborczym nr 150.

Przyczyną braku przeprowadzania głosowania jest zarejestrowanie w terminie do dnia 5 lipca 2019 r./11 lipca 2019 r* kandydatów w liczbie nieprzekraczającej liczby mandatów wybieranych w tym okręgu wyborczym. W rezultacie Komisja Okręgowa nr.150 z siedzibą w Dopiewie stwierdza, że w okręgu wyborczym nr 150 członkiem/członkami* Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie zostali:

  • Tomasz Sip
  • Sławomir Sapała

PDF icon OBWIESZCZENIE.pdf