Powiat poznański podjął działania zmierzające do inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie następujących gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica i Suchy Las.

Zakresem wykonywanych prac jest zebranie danych z obszaru ww. gmin dotyczących m.in.:

  • adresu nieruchomości, na której występują wyroby bądź odpady azbestowe (ulica, nr nieruchomości),
  • danych ewidencyjnych działki (nr działki, nr obrębu ewidencyjnego),
  • rodzaju zabudowy (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny),
  • ilość wyrobów w jednostkach właściwych dla danego wyrobu.

Inwentaryzację przeprowadzi firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach k. Poznania do dnia 30 września 2019 roku. Osoby wykonujące inwentaryzację będą posiadały imienne upoważnienia od Zarządu Powiatu Poznańskiego. Członkowie zespołu realizującego projekt zobowiązani są do zachowania poufności danych uzyskiwanych w trakcie realizacji projektu i będą gromadzić jedynie informacje bezpośrednio związane z jego celem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób fizycznych i prawnych, u których na nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest o umożliwienie wykonania inwentaryzacji tych wyrobów oraz udzielenie niezbędnych w tym zakresie informacji.

Ponadto mieszkańcy posiadający na swoim terenie zdemontowane i składowane wyroby zawierające azbest proszeni są o zgłoszenie tego faktu do firmy AM Trans Progres Sp. z o.o. pod nr tel. 61 656-97-37 lub Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod nr tel. 61 8410-750.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa