Uczniowie podstawówek bezpłatnie

Od 1 sierpnia 2019 roku uczniowie szkół podstawowych mieszkający na terenie Gminy Dopiewo będą mogli podróżować komunikacją ZTM (strefy A, B, C, D) za darmo. Zasięg komunikacji ZTM można sprawdzić na stronie: https://www.peka.poznan.pl/web/portal/mapka. Przypominam, że na terenie Gminy Dopiewo komunikacja ZTM to linie 727 i 729. Do bezpłatnego przejzadu uprawnia ważna legitymacja szkolna lub karta PEKA z wczytaną stosowną informacją.

Warto wiedzieć, że można dokonać zwrotu zakupionego biletu okresowego: normalnego, Metropolitalnego, ulgowego oraz Biletu Metropolitalnego z ulgą. To istotne zwłaszcza dla tych uczniów, którzy z dniem 1 sierpnia zyskają uprawnienie do bezpłatnej komunikacji, a mają już wykupiony bilet okresowy.

Trzeba jednak pamiętać, że zwrot gotówki za niewykorzystaną część okresu ważności biletu jest możliwy wyłącznie w okresie jego ważności. Wniosek o to może złożyć osoba uprawniona (posiadacz lub pełnomocnik), a w przypadku osób niepełnoletnich - rodzic lub opiekun. Należy w tym celu zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Klienta ZTM, wraz z imiennym nośnikiem biletu oraz paragonem zakupu. Pracownik potwierdzi, czy istnieje prawo do zwrotu i wypełni formularz rozliczeniowy, przy czym od wartości biletu zostaną odjęte koszty manipulacyjne.

Bilety jednorazowe czasowe i krótkookresowe

W komunikacji ZTM pojawiła się nowa strefa D. Strefa ta obejmuje wyłącznie Gminę Zaniemyśl, więc nie dotyczy bezpośrednio mieszkańców Gminy Dopiewo. Pojawienie się strefy D spowodowało  zmiany w taryfach biletowych. I tak jeśli chodzi o bilety jednorazowe czasowe pasażerowie będą mieli do dyspozycji:

  • bilet na podróż do 10 minut, ważny w strefie A+B+C+D – w cenie 3 zł (bilet ulgowy – 1,50 zł),
  • bilet na podróż do 45 minut, ważny w strefie A+B+C+D – 5 zł (ulgowy – 2,50 zł),
  • bilet na podróż do 90 minut, ważny w strefie A+B+C+D - 7 zł (bilet ulgowy 3,50 zł),

W zakresie biletów krótkookresowych będzie można korzystać z biletów:

  • bilet 24-godzinny na strefę A – 12 zł (bilet ulgowy 6 zł)
  • bilet 24-godzinny na strefę A+B+C+D – 15 zł (bilet ulgowy – 7,50 zł)
  • bilet 7-dobowy na strefę A – 40 zł (bilet ulgowy – 20 zł)
  • bilet 7-dobowy na strefę A+B+C+D – 60 zł (bilet ulgowy – 30 zł)

Nowe bilety, uwzględniające zmianę w taryfie, będą w sprzedaży od 1 sierpnia br.

Z dniem 1 sierpnia ze sprzedaży wycofane zostaną bilety na 10 minut na strefę A+B+C, bilety na 40 minut lub jeden przejazd oraz 48- i 72-godzinne. Od tego dnia bilety te stracą ważność - nie będzie można korzystać z nich na liniach organizowanych przez ZTM.

Niewykorzystane bilety jednorazowe, które stracą ważność pasażerowie będą mogli wymienić na odpowiednie bilety z nowej taryfy w Punktach Obsługi Klienta ZTM przez 12 miesięcy od 1 sierpnia br., za dopłatą w wysokości różnicy wartości biletów.

Przypominamy, że tak jak dotychczas wszystkie bilety jednorazowe czasowe i krótkookresowe są/będą dostępne w formie biletu papierowego sprzedawanego w sieci sprzedaży tradycyjnej, także w biletomatach stacjonarnych oraz mobilnych, a także w formie biletu pozyskiwanego za pomocą telefonu komórkowego.

Bilety okresowe na sieć

Cena biletów okresowych, z których najczęściej korzystają mieszkańcy naszej gminy, czyli na strefę A+B+C zostały zredukowane. Nowe ceny przedstawia poniższa tabela.
 

Rodzaj biletu

Strefa

Okres

Cena biletu

do 31.07.2019

od 01.08.2019

Bilet metropolitalny na sieć

A+B+C

30 dni

171 zł

168 zł

Bilet imienny na sieć

A+B+C

30 dni

199 zł

195 zł

Bilet na rok szkolny

A+B+C

1.09-30.06

705 zł

693 zł

Bilet semestralny

A+B+C

150 dni

380 zł

342 zł

 

Szczegóły nowych taryf można znaleźć na stronie: https://www.peka.poznan.pl/documents/10180/0/Wysokosc-oplat-i-ceny-biletow-za-przejazdy-lokalnym-transportem-zbiorowym-od-1-sierpnia-2019r%281%29.pdf

Bezpłatna komunikacja podczas smogu

Kolejną zmianą jest wprowadzenie bezpłatnej komunikacji w czasie smogu (przekroczenia poziomu PM10).

Bezpłatna komunikacja jest wprowadzana na okres 21 godzin, poczynając od godz. 03.00 do godz. 24.00, po dniu w którym doszło do przekroczenia poziomu informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 200 mikrogramów/m3, dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości nie zwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 200 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza dla Poznania”, publikowanej w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania” na stronie:  

www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

O dniach kiedy w związku z ww. sytuacją komunikacja będzie bezpłatna, będziemy Państwa niezwłocznie informować.

Ulga dla Mam 4 plus

Od 1 sierpnia 2019 „Mamy 4 plus” z Gminy Dopiewo będą mogły korzystać z ulgi 50 proc. oraz z Biletu Metropolitalnego z ulgą. Przypominamy, że świadczenie „Mama 4 plus” pełni rolę rekompensującą brak emerytury dla osób (głównie matek), które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu miały ograniczone możliwości wykonywania pracy zawodowej.

komunikacja_publiczna_gminy_dopiewo.png