Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przypadku producenta rolnego, który przedłożył informacje zawierające dane o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych w pierwszym terminie nie jest zobligowany do składania tej informacji w przypadku składania wniosku za okres od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku.

W przypadku  producentów rolnych, którzy będą zobowiązani do dostarczenia  informacji zawierającej dane o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych konieczne jest złożenie w Biurze Powiatowym ARiMR w Poznaniu wniosku. Druk wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z oświadczeniem

Herb Gmina Dopiewo