W związku z interwencjami mieszkańców naszej Gminy a w szczególności mieszkańców Dąbrówki oraz Skórzewa, informujemy o obowiązkach jakie wynikają z faktu posiadania psa.

Posiadanie psa wiąże się z poważnymi obowiązkami jakie nakłada prawo na właścicielu czworonoga. Każdy posiadacz psa zobowiązany jest do wyprowadzania go na smyczy, a w przypadku psów uznanych za rasy agresywne również w kagańcu.

Gdy pies znajduje się na posesji należy pamiętać o zamykaniu furtek oraz bram wjazdowych aby uniknąć wybiegania psa po za obszar posesji. Decydując się na posiadanie psa właściciele posesji powinni również zabezpieczyć ogrodzenie w taki sposób aby pies nie miał możliwości przeskoczenia przez nie. Przebywanie psa bez nadzoru po za terenem posesji stwarza niebezpieczeństwo dla osób postronnych oraz dla samego psa.

Obowiązkiem każdego właściciela psa jest również posiadanie aktualnych szczepień swojego pupila.  W sytuacjach gdy napotkają Państwo bezpańskiego psa , lub psa który jest prowadzony bez smyczy a w sytuacjach szczególnych przypadki  pogryzień lub przetrzymywania zwierząt w złych warunkach prosimy o zgłaszanie tych przypadków do jednostki Straży Gminnej w Dopiewie lub na Policję.

Przepisy prawne regulujące obowiązki wynikające z utrzymania czworonogów reguluje art. 77 i 78  Kodeksu Wykroczeń oraz Ustawa o Ochronie Zwierząt. Mandat który można otrzymać w razie prowadzenia psa bez smyczy to kwota do 250 zł.

Przypominamy również o obowiązku sprzątania po swoich psach, zanieczyszczeń pozostawianych w miejscach publicznych, wspólnego użytku a w szczególności z terenów ulic, chodników, skwerów zieleni, parków czy placów zabaw. Nie zastosowanie się do tego obowiązku może grozić mandatem karnym do 500 zł. Zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń.                                     

pies