Wakacje dobiegają końca, za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny. Za miesiąc będziemy już mieć kalendarzową jesień, choć trudno w to uwierzyć doświadczając w Polsce tropikalnych upałów. Miejmy nadzieję, że anomalie pogodowe są przejściowe i nie będą dawały się nam we znaki w kolejnych latach  rzutując między innymi na wielkość plonów w rolnictwie.

8 września obchodzić będziemy Gminne Dożynki, będące zwieńczeniem całorocznego trudu ludzi pracujących na roli. Dzięki nim mamy co włożyć do przysłowiowych garnków. Dla nas mieszkańców Gminy Dopiewo to święto szczególne, bo nasza dziś podmiejska gmina ma korzenie rolnicze i nadal rolnictwem stoi, choć mieszkając na osiedlach - terenach bardziej zurbanizowanych często o tym zapominamy.

Zapraszam Państwa do udziału w Gminnych Dożynkach - zarówno wszystkich rolników, bo to ich święto, jak i mieszkańców, którzy z rezultatów pracy rolników korzystają. Wydarzenie jest okazją do integracji i zapowiada się interesująco. Z programem możecie Państwo zapoznać się w tym numerze „Czasu Dopiewa”.

Zbliżająca się jesień to także okres konstruowania przez samorządy budżetów na rok następny. Dotyczy to wszystkich samorządów w Polsce, różnych szczebli. Planowanie w zarządzaniu finansami publicznymi jest bardzo ważne, ponieważ każda złotówka, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów, ma ogromne znaczenie.

W przygotowywanym projekcie budżetu na rok następny, oprócz zadań bieżących czyli w głównej mierze wydatki na oświatę, które stale realizuje samorząd, trzeba uwzględnić zadania majątkowe, czyli inwestycyjne, długo wyczekiwane przez mieszkańców. Mając na względzie potrzeby i możliwości budżetowe, trzeba zadbać o realizację przedsięwzięć strategicznych z punktu widzenia całej Gminy, ale i takich, które są ważne dla poszczególnych miejscowości.

Trzeba mieć na uwadze zrównoważony rozwój Gminy konieczność równoczesnego zaspakajania różnych potrzeb w różnych miejscach, przy uwzględnieniu priorytetów. Przybywa w naszej Gminie mieszkańców i potrzeb.

Wydatki z roku na rok wzrastają. Trudno nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, obserwując zmiany w prawodawstwie państwowym, dokonywane w ostatnim czasie przez rządzących. Nie będą one obojętne dla budżetów samorządowych. Dla naszej Gminy oznaczają one, że zabraknie 13 mln zł w naszej kasie na to, aby realizować bieżące wydatki, przy jednoczesnej realizacji niezbędnych inwestycji.

Zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia wpłynie wprost proporcjonalnie na obniżenie wpływów z PIT. Negatywny wpływ na budżet Gminy będzie też miało obniżenie stawki PIT z 18 do 17 procent. W rezultacie te dwa działania uszczuplą dochody Gminy. Natomiast w skali kraju Ministerstwo Finansów przewiduje, że dochody krajowe spadną o 9,7 mld zł, co nie jest dobrym prognostykiem, bo w ogólnym rozrachunku odbije się na dochodach Gmin.

Dużą rolę w budżecie Gminy odgrywają wydatki na oświatę, pochłaniające jego „lwią część”. Miliony kosztowało samorządy wdrożenie reformy oświatowej.

Choć mamy za sobą transformację gimnazjów w podstawówki i rozbudowy szkół w Dąbrowie i Konarzewie, nie zakończyło się jeszcze w pełni dostosowanie szkół gminnych do założeń reformy oświatowej, polegającej nie tylko na likwidacji gimnazjów, ale i na rozszerzeniu okresu nauczania w podstawówkach do 8 lat.

Mamy do udźwignięcia kolejne wyzwanie podwyżki dla nauczycieli i wzrost płacy minimalnej kadry niepedagogicznej, które nie jest obojętne dla budżetu Gminy. Zakładamy, że w 2020 r. w stosunku do lat poprzednich wydatki bieżące na oświatę w Gminie Dopiewo wzrosną aż o około o 5 mln. zł, nie licząc wydatków inwestycyjnych, takich jak rozbudowa przedszkola w Konarzewie i rozbudowa szkoły podstawowej w Dąbrówce, co również wpłynie na możliwość i skalę realizacji innych zadań.

Od kilku lat staramy się zachęcić Państwa do wskazywania adresu w Gminie Dopiewo jako miejsca zamieszkania w deklaracji podatkowej, co spotyka się z pozytywnym odbiorem i co najważniejsze pożądaną reakcją mieszkańców, którzy wykazują zrozumienie do tych działań, które nic nie kosztując, powodują skierowanie pieniędzy do budżetu Gminy.

Może wspólnie, poprzez aktywność tych z Państwa, którzy do tej pory nie wskazywali w PIT adresu zamieszkania w Gminie Dopiewo, uda nam się ograniczyć negatywne skutki zmian.

Adrian Napierała,
Wójt Gminy Dopiewo

Wójt Gminy Dopiewo