Gmina Dopiewo, znalazła się na 92 miejscu spośród 1548 gmin wiejskich w Polsce w rankingu bogactwa samorządów przygotowany przez miesięcznik Wspólnota.  Niezmiennym liderem jest gmina Kleszczów w woj. łódzkim.  W poprzednich edycjach zajmowaliśmy kolejno:

  • 95 miejsce – 2017 roku,
  • 89 miejsce - 2016 roku,
  • 106 miejsce – 2015 roku,
  • 120 miejsce – 2014 roku,
  • 98 miejsce – 2013 roku,
  • 148 miejsce – 2012 roku,
  • 117 miejsce – 2011 roku,
  • 96 miejsce  – 2010 roku.

W tegorocznej edycji na jednego mieszkańca naszej gminy przypada 4 127, 87 zł. dla porównania w najbogatszej gminie wiejskiej w Polsce od 2010 roku – Kleszczów woj. łódzkie, kwota na jednego mieszkańca wynosi 35 829, 15 zł, z kolei najbiedniejszą gminą jest Bolesław woj. małopolskie, z kwotą na jednego mieszkańca 2 211, 87 zł.

W innych kategoriach rankingu Płock wyprzedził Gliwice w kategorii miast na prawach powiatu, Gdańsk tym razem wyżej niż Kraków i Poznań wśród miast wojewódzkich. Wśród miast powiatowych największy awans osiągnął Grodzisk Mazowiecki – z miejsca 7. wszedł na najniższe miejsce podium.                                                                                

Zmiany w rankingu bogactwa gmin zawsze były nieduże, a zwycięzcy w większości kategorii są ci sami od lat. To województwo mazowieckie, Warszawa, Sopot, powiat człuchowski, Polkowice, Krynica Morska i Kleszczów. Na dalszych miejscach zmian jest więcej. Także w pierwszej dziesiątce są zaskoczenia, takie jak duży awans Grodziska Mazowieckiego, który od lat poprawia miejsce w rankingu, jak również Płocka.

Metoda rankingu

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od kilkunastu lat. Dochody każdego samorządu podzieliliśmy przez liczbę ludności.

W dochodach samorządów pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie  intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność).

Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane jeszcze na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. 

Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji fiskalnych.

Cały ranking do pobrania:

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/07_2019/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2018-ok.pdf