Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”  przypomina mieszkańcom gminy Dopiewo, że w związku z rosnącymi zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, 
o terminowym regulowaniu płatności!

Jednocześnie informuje, że od nieterminowych wpłat naliczane są odsetki podatkowe. Brak uregulowania należności spowoduje skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego, co znacznie zwiększy koszty, które obciążą podatnika.