Dwa powody do świętowania mieli 29 sierpnia Strażnicy Gminni z Dopiewa. Na ten dzień przypada ogólnopolskie święto - Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego. Dopiewska formacja symbolicznie tego dnia obchodziła również 10-lecie istnienia, bo powstała w 2009 r.

Z okazji jubileuszu w Urzędzie Gminy Dopiewo zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli służb mundurowych i samorządu. Oprócz życzeń i wspomnień,  przeprowadzono debatę o bezpieczeństwie. Wzięli w niej udział dwaj komendanci Straży Gminnej w Dopiewie (obecny i poprzedni) oraz dopiewscy strażnicy gminni, komendanci Straży Gminnych w Komornikach i Tarnowie Podgórnym, komendant i funkcjonariusze Komisariatu Policji w Dopiewie, Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dopiewo, członkowie Prezydium Rady Gminy Dopiewo i Przewodniczący jej Komisji Bezpieczeństwa, a także Zastępca Wójta, któremu Straż Gminna bezpośrednio podlega w strukturze Urzędu Gminy Dopiewo. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury oraz przedstawiciele urzędu.

Rano życzenia strażnikom gminnym złożył Wójt i pracownicy Urzędu Gminy.

Straż Gminna w Dopiewie powołana została do życia uchwałą Rady Gminy Dopiewo w 2009 r. i podlega Wójtowi Gminy Dopiewo. Zespół liczy obecnie 5 osób, w tym komendanta, którym od 2017 r. jest Jacek Olejniczak. Pierwszym jej komendantem był Zbigniew Kowalczyk.

Głównym zadaniem Straży Gminnych jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa. Straż Gminna współpracuje z Policją, Strażą Pożarną i innymi służbami. Rocznie wykonuje ona ponad  3 tys. kontroli i interwencji.

Wszystkim strażnikom gminnym i miejskim w Polsce życzymy satysfakcji z pracy, bezpiecznej służby i  jak najmniej powodów do interwencji - wykroczeń, zagrożeń i naruszeń przepisów prawa. Wszystkiego najlepszego!.

Święto Straży Gminnej i Miejskiej obchodzimy w Polsce od 22 lat.

AM, fot. A. Mendrala