Rada Gminy informuje, że w dniu 16 września 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Propozycje lokalizacji przebiegu projektowanej linii 400 kV Baczyna-Plewiska.
  3. Wniosek w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części ul. Polnej w miejscowości Skórzewo.
  4. Wniosek w sprawie obniżenia stawek za umieszczenie urządzeń w pasie  drogowym dla infrastruktury światłowodowej.
  5. Dofinansowanie dla Gminy Komorniki dotyczące likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego i budowy skrzyżowania bezkolizyjnego (wiadukt) w ciągu ul. Kolejowej w Plewiskach.
Data wydarzenia: 
2019-09-16 15:00
Komisja Oświaty