Ministerstwo infrastruktury 3 września 2019 roku opublikowało wyniki naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych prowadzonego w marcu 2019 roku, zatwierdzone przez Ministra.  W naborze Gmina Dopiewo złożyła 3 wnioski, z czego 2 znalazły się na liście zakwalifikowanych do dofinansowania i 1 na liście rezerwowej.

Zadania, na które gmina Dopiewo uzyskała dotację:

  • Budowa ul. Berłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce w gminie Dopiewo, łączna wartość zadania to 1 299 722,83 zł, dofinansowanie w wysokości 649 861,00 zł.
  • Budowa ul. Akacjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dopiewo w gminie Dopiewo, łączna wartość zadania to 716 331,06 zł, dofinansowanie w wysokości 358 165,00 zł.

na liście rezerwowej znajduje się jeszcze jeden wniosek, złożony przez gminę Dopiewo: 

  • Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Palędziu w gminie Dopiewo, łączna wartość zadania to 1 651 925,35 zł, dofinansowanie w wysokości 825 962,00 zł.

Szczegółowe informacje: https://www.poznan.uw.gov.pl/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-funduszu-dr…