Rada Gminy informuje, że w dniu 17 września 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Informacja nt. stanu gminnej oświaty na początku roku szkolnego 2019/2020.
  3. Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego w szkołach samorządowych, szkołach z oddziałami sportowymi, artystycznymi i integracyjnymi, z której korzystają uczniowie mieszkający w Gminie Dopiewo.
  4. Wolne głosy i wnioski.
Data wydarzenia: 
2019-09-17 15:00
Komisja Oświaty