Nauczyciele szkół Gminy Dopiewo podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają stopnie zawodowe. Mamy coraz więcej nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Na początku września, podczas spotkania w CRK w Konarzewie 15 nauczycieli otrzymało z rąk Wójta Gminy Dopiewo – Adriana Napierały akty mianowania i złożyło przysięgę; wcześniej zdali egzamin w Urzędzie Gminy Dopiewo. Z kolei 11 innych nauczycieli otrzymało gratulacje za uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego, który wymaga zdania egzaminu w kuratorium oświaty. Wcześniej powierzenie stanowisk dyrektora na 5 lat otrzymali dotychczas pełniący te funkcje dyrektorzy szkół  Violetta Czerniak – dyr. ZSP Dopiewo, Iwona Napierała – dyr. SP w Dąbrówce i Katarzyna Kruger – Szczot z SP2 w Skórzewie.

AM, fot. A. Mendrala