Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Rajd rowerowy z przejażdżką Mosińską Kolejką Drezynową”, złożoną przez Fundację Pro Bike&Dance.

OFERTA