Rozpoczynają się konsultacje społeczne w ramach inwestycji pn. Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska, których celem jest przedstawienie założeń inwestycji i wybór wariantu przebiegu. Budowa linii Baczyna – Plewiska to jedna z 23 strategicznych inwestycji które realizowane będą w ramach tzw. specustawy przesyłowej. Celem tych inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Przetarg na realizacje tej inwestycji wygrało konsorcjum polsko – chińskie: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud z Warszawy, Shanghai Electric Power Construction z Chin oraz Agencja Promocji Inwestycji.

W związku z ograniczonymi możliwościami wprowadzenia do stacji przesyłowej w Plewiskach nowych linii bardzo prawdopodobny wydaje się przebieg linii na Baczynę korytarzem wzdłuż trasy S11 w kierunku południowym i dalej wzdłuż autostrady, czyli przez tereny miejscowości Gołuski, Konarzewo, Dopiewiec i Dopiewo. Stąd w tych miejscowościach w dniach 24 i 25 września zaplanowane zostały przez wykonawcę spotkania konsultacyjno – informacyjne. Warto wspomnieć że pierwsze analizy przebiegu linii w kierunku północno - zachodnim – tzw. studium wykonalności, przez teren Gminy Dopiewo miały miejsce w 2013 roku.   

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., inwestor zadania „Budowa dwutorowej linii 400 kV Baczyna-Plewiska”, zapraszają mieszkańców Gminy Dopiewo na spotkania informacyjno - konsultacyjne, dotyczące realizacji inwestycji na terenie Gminy Dopiewo, licząc  na aktywny udział mieszkańców.

Zaplanowano 4 takie spotkania, które odbędą się:

  • 24 września 2019 roku o godz. 18.00 – „Dom Strażaka” w Dopiewie, ul. Szkolna 21.
  • 24 września 2019 roku o godz. 20.00 - świetlica w Dopiewcu, ul. Szkolna 11.
  • 25 września 2019 roku o godz. 18.00 - świetlica w Gołuskach, ul. Polna 2.
  • 25 września 2019 roku o godz. 20.00 – CRK w Konarzewie, ul. Poznańska 19.

Głównymi tematami spotkań będą:

  • prezentacja zadania inwestycyjnego „Budowa dwutorowej linii 400 kV Baczyna-Plewiska”,
  • prezentacja stanu wiedzy nt. oddziaływania linii elektroenergetycznych na środowisko i człowieka,
  • sprawy formalnoprawne przy realizowanym zadaniu.

RH, PSE

 

 

 

Data wydarzenia: 
Od 2019-09-24 18:00 do 2019-09-25 21:00
Słup 400 kV