Rada Gminy informuje, że w dniu 23 września 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023. DRUK 150
 2. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru Agromelacji Skórzewo. DRUK 151
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają uczniowie mieszkający w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2019/2020 na 2019 rok. DRUK 152
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kukułcza w miejscowości Gołuski. DRUK 153
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Werbenowa w miejscowości Skórzewo. DRUK 154
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sąsiedzka w miejscowości Skórzewo. DRUK 155
 7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy księdza Stanisława Ostrowskiego w miejscowości Zakrzewo. DRUK 156
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Batorowskiej i Wiosennej, gmina Dopiewo. DRUK 157
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ul. Trzcielińskiej i linii kolejowej, gmina Dopiewo. DRUK 158
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Trzcielin, w zakresie działki o nr ewid. 293/19, gmina Dopiewo. DRUK 159
 11. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej ul. Żuczka poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 160
 12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ogrodowej i Młyńskiej w miejscowości Dopiewo – etap B. DRUK 161
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Logistyczna w miejscowości Dąbrówka. DRUK 162
 14. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, Zakrzewo i Dąbrówka, w rejonie ulicy Poprzecznej, Granicznej, Wiejskiej i Leśnej, gmina Dopiewo, w zakresie części działki o nr ewid. 442/2, obręb Dąbrowa. DRUK 163
 15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Deszczowej. DRUK 164
 16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulic: Ogrodowej, Nizinnej i Skórzewskiej, gmina Dopiewo. DRUK 165
 17. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej ul. Maratońskiej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 166
 18. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 167
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 168
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 169

Projekty uchwał - tutaj

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2019-09-23 15:00
Komisja Oświaty