Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Koncert Zespołu Happy Jazz Band”, złożoną przez Fundację Promocji Kultury i Sztuki SOLARTE.

PDF icon OFERTA