Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca „Sami Swoi” i Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, wraz z Oddziałowym Biurem Upamiętnień Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu, w 80 rocznicę rozpoczęcia ludobójstwa dokonanego przez Niemców na narodzie polskim w l. 1939 – 1942, zapraszają 19 października 2019 r. na obchody rocznicowe  „Katyń Zachodu w Lasach Palędzkich” - Społeczność Wielkopolski, której bliska jest prawda historyczna o holokauście Polaków , a zwłaszcza Rodziny Ofiar, których najbliżsi trafili podczas II Wojny Światowej do Fortu VII w Poznaniu lub innego miejsca kaźni - i nigdy nie powrócili do swoich domów, a ich los nadal jest nieznany - także tych, którzy chcieliby oddać hołd Ofiarom – polskim patriotom, nauczycielom, urzędnikom i przedsiębiorcom, harcerzom i duchownym …

W programie:

11.30 - Lasy Palędzkie - Marsz pamięci od Gajówki w Zakrzewie do Kwatery nr I „7 zbiorowych mogił” w Lasach Palędzkich

12.00 - Uroczysta Msza św. koncelebrowana  

Złożenie hołdu Ofiarom – przemówienia okolicznościowe, złożenie wiązanek kwiatów i zniczy

Świetlisty Przemarsz Pamięci z zapalonymi zniczami ufundowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu do kwatery nr II - Pomnika Pomordowanych Studentów Akademii Medycznej, gdzie znicze ułożone zostaną w kształcie biało – czerwonego serca - symbolu pamięci narodowej o 13 tysiącach Ofiar Niemieckiej Barbarii w Lasach Palędzkich.

15.00 - Dom Kultury w Dopiewcu: sesja popularno – naukowa  

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Dopiewo, Powiatu i Miasta Poznania, poczty sztandarowe i młodzież z wielkopolskich szkół i innych jednostek w całym kraju.

Przewidujemy udział przedstawicieli wysokich urzędów państwowych, środowisk patriotycznych, stowarzyszeń, placówek muzealnych i historycznych, przedstawicieli instytucji i samorządów, jednostek kultury.

Patronat Honorowy nad obchodami przyjął dr Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Impreza jest wsparta organizacyjnie i finansowo przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, a także Gminę Dopiewo (w ramach dotacji dla Stowarzyszenia Miłośników Dopiewca – Sami Swoi, przyznanego na organizację przedsięwzięć kulturalnych w roku 2019)  - i inne podmioty utożsamiające się z kultywowaniem Pamięci o Polskich Ofiarach II Wojny Światowej - pomordowanych przez niemieckiego okupanta

Zofia Dobrowolska, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Dopiewca „Sami Swoi”

fot. Arch. UG

 

 

Data wydarzenia: 
2019-10-19 11:00
Groby palędzko-zakrzewskie.