Rada Gminy informuję, że w dniu 7 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skórzewie, w rejonie ul. Kozierowskiego.
  3. Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Trzcielinie, dla działki nr ewid. 175/10.
  4. Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie, dla działki nr ewid. 237/31.
  5. Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewcu, dla działek nr ewid. 55/79 i 55/37.
  6. Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowce, dla działki nr ewid. 43/81.

 

Data wydarzenia: 
2019-09-07 15:00
Komisja Oświaty