Rosną szanse na budowę przejścia podziemnego pod torami między Dąbrówką a Palędziem. List intencyjny w tej sprawie podpisali 8 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo przedstawiciele PKP PLK i Gminy Dopiewo.

Warta ok. 7 mln inwestycja ma zostać zrealizowana do 2023 r.  Przejście zostanie rozbudowane z 15 m do 55 m, co sprawi, że łatwiej będzie podróżnym dojść na perony z obu stron stacji, a także przemieszczać się mieszkańcom między Palędziem a Dąbrówką. Prace mają rozpocząć do 2022 r. Szczegółowy zakres i wartość przebudowy przejścia podziemnego będą znane po wykonaniu dokumentacji projektowej. W jej opracowaniu ma pomóc przygotowana już przez Gminę Dopiewo wstępna koncepcja prac. Planowana inwestycja istotnie uzupełni prace przeprowadzonych na stacji przez PKP i w okolicy stacji Palędzie przez Gminę Dopiewo.

Obecność kilku przedstawicieli PKP PLK i parlamentarzysty świadczyć może o dużej szansie na realizację inwestycji w zapowiadanym terminie. Oprócz podpisujących list Wójta Gminy Dopiewo – Adriana Napierały i reprezentujących Region PKP PLK: Beaty Kubachy – Zastępcy Dyrektora Regionu ds. Finansowych i Zbigniewa Milińskiego – Zastępcy Dyrektora Regionu ds. Projektów Krajowych, obecni byli Arnold Bresch – Członek Zarządu PKP PLK S.A. i  Paweł Neuman – dyr. Regionu Zachodniego PKP PLK., a także poseł Bartłomiej Wróblewski, który zaangażował się w sprawę. Zasady dalszej współpracy oraz finansowanie przedsięwzięcia mają ustalić odrębne porozumienia.

Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo: - To jedna z kluczowych inwestycji na terenie Gminy Dopiewo, z tego względu, że jej realizacja zwiększy bezpieczeństwo przemieszczania się między obydwoma miejscowościami, które dzielą tory – Palędziem i Dąbrówką. Odbywa się tu dość intensywny ruch pieszy ze względu na szkołę mieszczącą się w Dąbrówce i przedszkola. Inwestycja zwiększy też dostępność kolei jako środka transportu, co wspieramy w ramach aglomeracji poznańskiej, uczestnicząc w projekcie Poznańska Kolej Metropolitalna, czy budując węzły przesiadkowe. Będzie ona uzupełnieniem węzłów, które oddaliśmy do użytkowania w zeszłym roku. Tak to wynika z koncepcji, która została przedstawiona w Warszawie Panu Prezesowi PKP PLK, przy udziale Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego, który bardzo mocno włączył się w tą akcję, mającą doprowadzić do powstania tego przejścia podziemnego, za co serdecznie Panu Posłowi dziękujemy. Koncepcja zakłada połączenie istniejącego przejścia na peron z nowo budowanym przejściem, wraz z dojściem ścieżką pieszo – rowerową. Przed samym przejściem chcielibyśmy usytuować wiatę dla rowerów, żeby jeszcze bardziej zwiększyć dostępność połączeń kolejowych. Mam nadzieję, że do 2023 r. uda nam się wspólnie z PKP PLK to przedsięwzięcie zrealizować.

Arnold Beresch, Członek Zarządu PKP PLK: - Bardzo mi jest miło Panie Wójcie i Panie Pośle, że te rozmowy, które zainicjowaliśmy tak niedawno, mają pierwszy skutek. Mamy pewność co do chęci budowy przejścia w Palędziu. Linia B20, w sprawie której mamy dzisiaj spotkanie, była już modernizowana w ostatnich latach na tym odcinku, dlatego w najbliższych latach nie planujemy inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową na tej linii, ale myślimy o podniesieniu jakości prądu, ale to nie są inwestycje widziane przez podróżnych i przez mieszkańców Gminy. Działania, które były prowadzone przez PKP wcześniej, w latach 1990 – 2000, nie miały takiego rozmachu, jak w tej chwili nasza spółka proponuje tam, gdzie ingerujemy w tkankę zurbanizowaną. Gdybyśmy dzisiaj prowadzili te projekty, to pewnie udałoby się nam wiele zamierzeń ważnych dla Gminy wpisać w projekt liniowy. Musimy przyjąć inny model współpracy w związku z tym, że Gmina Dopiewo szybko się rozwija. Dziękuję bardzo, bo ta współpraca zmobilizowała nas do znalezienia pieniędzy na tę inwestycję. Bez tego pierwszego kroku i Pana Posła, i Pana Wójta ta prawdopodobnie by się ona nie rozpoczęła, a tak przystępujemy do prac koncepcyjnych, projektowych. Za chwilę będziemy szukać pieniędzy, tak, żeby w 2023 r. rozszerzyć funkcjonalność przejścia i by można było bezpiecznie przejść na drugą stronę torów. To jest temat ważny dla nas jako organizatora ruchu kolejowego, ale wiemy jak ważny jest dla społeczności lokalnej. Bardzo cieszę się, że ta współpraca przynosi pierwsze efekty.

Bartłomiej Wróblewski, Poseł na Sejm RP: - Współpraca PLK z Gminami Powiatu Poznańskiego i Aglomeracją Poznańską jest dla mnie bardzo ważna. Uważam, że mamy tutaj bardzo dużo do zrobienia jeśli chodzi o eliminację przejazdów strzeżonych i funkcjonalności dworców. Infrastruktura, którą mamy jest bardzo często odziedziczona po czasach pruskich – ma 100 lat i bardzo często niewiele tutaj było robione. W ciągu ostatnich 25 lat aglomeracja poznańska bardzo się zmieniła. Gmina Dopiewo z małej gminy wiejskiej stała się gminą dużą, porównywalną do niektórych powiatów w Polsce. Potrzeba bardzo dużo pracy i wysiłku, żeby tę infrastrukturę przystosować do potrzeb mieszkańców, dlatego kiedy Pan Wójt Adrian Napierała zwrócił się do mnie z pytaniem, czy można by było zainicjować takie rozmowy z Polskimi Liniami Kolejowymi, ja chętnie się na to zgodziłem. Tym, co mnie zachęcało, Panie Prezesie, jest doskonała współpraca z PLK – z Panem Prezesem Ireneuszem Merchelem i Panem Prezesem Arnoldem Breschem – to, że udało nam się wiele razem zrobić. Myślę tutaj o tunelu w Pobiedziskach, o tunelu w Kostrzynie, o zabezpieczeniu 20 mln zł na budowę tunelu w Kobylnicy. Dzięki tej współpracy, Panie Prezesie, my w tej kadencji coś solidnego zostawimy, poza tymi projektami, które robicie. Pan Dyrektor Neumann jest dobrym duchem wszystkiego dobrego, co się dzieje w kolejach w Wielkopolsce i to nie tylko jeśli chodzi o spółkę, której jest dyrektorem, ale także otwiera wszystkie drzwi w spółkach siostrzanych, zawsze na jego wsparcie można liczyć. Chciałbym także podziękować Wójtowi, za to że ma w sobie odwagę i determinację, żeby różne ważne sprawy podejmować. Potrzebujemy takiej współpracy, jeśli chcemy tutaj coś dobrego zrobić i pozostawić. Niezależnie od wyborów, jesteśmy w sytuacji ostrych sporów politycznych, a my tutaj potrzeubujemy podejścia pragmatycznego i załatwiania ważnych spraw dla mieszkańców. Mam nadzieję, że ta inwestycja będzie prowadzona. Cieszę się, że jest list intencyjny. Dziękuję PLK, że są gotowe, tak jak w przypadku Pobiedzisk, Kostrzyna i Kobylnicy, partycypować finansowo w tej inwestycji bo to znacznie ułatwia Gminie Dopiewo, która ma dużo wyzwań infrastrukturalnych, przeprowadzenie jej. Serdecznie dziękuję.

AM, fot. A. Mendrala