Rada Gminy informuje, że w dniu 14 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Propozycja zmiany stawek podatku od nieruchomości.
  3. Regulamin terenu wspólnej przestrzeni publicznej - działka nr ewid. 585/1 przy ul. Komornickiej w Dąbrówce.

 

 

 

Data wydarzenia: 
2019-10-14 15:00
Komisja Oświaty