Rada Gminy informuje, że w dniu 16 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Omówienie problematyki organizacji szkół podstawowych w Skórzewie w kolejnym roku realizacji reformy oświaty.
  3. Koszty w oświacie w świetle zmian regulacji płac i innych zmian.
  4. Wolne głosy i wnioski.
Data wydarzenia: 
2019-10-16 15:00
Komisja Oświaty