Umowa na dofinansowanie budowy ul. Berłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce podpisana!

 

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała wraz z Panią Skarbnik Małgorzatą Mazurek, podpisali w dniu 9 października br. umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Berłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce w gminie Dopiewo” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota przyznanego dofinansowania to 633 747,00 zł. 

 

Głównym celem realizowanego zadania jest poprawa warunków bezpieczeństwa dla ruchu drogowego i pieszego Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi  zorganizowanymi osiedlami mieszkaniowymi, które stale się rozrastają w miejscowości Dąbrówka. Ponadto planowana budowa pozwoli na dojazd do terenów inwestycyjnych jakie również są zlokalizowane bezpośrednio przy ul. Berłowej. 

 

Zakres prac obejmuje budowę 0,313 km ulicy Berłowej o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Wybudowany zostanie również jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m, zjazdy indywidualne do posesji oraz oświetlenie uliczne. Dodatkowo powstanie wyniesione przejście dla pieszych. 

 

Zadanie powinno zakończyć się w 2020 roku.

 

Inwestycja znalazła się w gronie 131 projektów - zadań gminnych w województwie wielkopolskim, które otrzymały rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Celem Funduszu jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.