Rada Gminy informuje, że w dniu 21 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w schronisku dla osób bezdomnych pomimo nie świadczenia w nim usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. DRUK 168
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/201/2004 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004r. zmienionej uchwałą nr L/404/2006 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. DRUK 169
  3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego w Dąbrówce przy ul. Komornickiej. DRUK 170
  4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Arnikowa w miejscowości Gołuski. DRUK 171
  5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lubczykowa w miejscowości Gołuski. DRUK 172
  6. Projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo. DRUK 173
  7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew. DRUK 174
  8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 175
  9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2028. DRUK 176

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2019-10-21 15:00
Komisja Oświaty