25 par z Gminy Dopiewo świętowało wspólnie jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się w Restauracji „Smakosz” w Skórzewie 26 września 2019 r.

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała , w asyście Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Grażyny Grześkowiak, wręczyli Jubilatom medale przyznane z tej okazji przez Prezydenta RP, kwiaty i kosze obfitości od Gminy Dopiewo oraz złożyli życzenia w imieniu własnym i społeczności gminnej.

Oprócz pochwały dla trwałości związków małżeńskich, poczęstunku i tańców i wspomnień, podczas spotkania rozmawiano o aktualnych sprawach Gminy Dopiewo. Jubilaci chętnie zadawali Wójtowi pytania, zwłaszcza dotyczące planów inwestycyjnych na najbliższe miesiące i lata.

Zobacz więcej zdjęć  - kliknij tutaj

Jubileuszowe pary:

 • 1 .  Elżbieta , Kazimierz Andrzejewscy - Dopiewo
 • 2.   Józefa, Stanisław Cegielscy - Więckowice
 • 3.   Danuta, Jan Czarneccy  - Dopiewiec 
 • 4.   Elżbieta, Wiesław Jazdończyk - Dąbrowa
 • 5.   Aleksandra, Włodzimierz Jankowscy - Skórzewo
 • 6.   Barbara, Tadeusz Kaczkowscy - Dąbrówka
 • 7.   Zdzisława, Józef Kaliszuk - Skórzewo
 • 8.   Henryka,  Mieczysław  Kruk - Dąbrowa
 • 9.   Krystyna, Ryszard Krzeszowiec -Skórzewo
 • 10. Urszula, Zdzisław Lewiccy  - Skórzewo
 • 11. Danuta, Kazimierz  Leśniowscy - Skórzewo
 • 12. Teresa, Marek Markiewcz - Dopiewo
 • 13. Maria, Stefan Nowakowie - Dopiewiec
 • 14. Dorota, Tadeusz Nowosielscy - Skórzewo
 • 15. Irena, Józef Pasik    - Dopiewiec
 • 16. Teresa, Kazimierz Piaseccy - Zakrzewo
 • 17. Aleksandra, Marian  Rżani  - Dopiewo
 • 18. Teresa, Jerzy Sędziccy  - Dopiewo
 • 19. Danuta, Ewaryst Stachowiak - Dąbrowa
 • 20. Halina, Bogdan Stachowiak  - Skórzewo
 • 21. Teresa, Eugeniusz Stefaniak   -Więckowice
 • 22. Czesława, Zenon Szałek   - Trzcielin                                                           
 • 23. Teresa, Bogdan Szymańscy - Dąbrowa
 • 24. Genowefa, Henryk  Walenciak - Gołuski
 • 25. Maria, Wojciech Wenc - Skórzewo

Urząd Stanu Cywilnego w Dopiewie uprzejmie prosi pary małżeńskie obchodzące w 2020 r.  jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego o zgłoszenie tego faktu osobiście przez małżonków do 31 stycznia 2020 r. Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku do Prezydenta RP, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i zorganizowania uroczystości ich wręczenia. Jubilaci, którzy nie zgłoszą się osobiście, nie zostaną ujęci w zbiorowym  wniosku.

W związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych (25 maja 2018 r.), USC nie może skierować do Państwa bezpośrednio pisemnego zapytania, dotyczącego wyrażenia zgody na wystąpienie z takim wnioskiem.

Miejsce przyjmowania zgłoszeń: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wyzwolenia 24 -  budynek B, pokój 2. Czynny w godzinach: poniedziałki 9:00-17:00, od wtorku do piątku:  7:30-15:30. Tel. kontaktowy: (61) 890 64 29 lub 890 64 28.

UG, fot. Adam Mendrala