Frekwencja w Gminie Dopiewo wyniosła 77,32% i był to drugi wynik w Powiecie Poznańskim. W głosowaniu do Sejmu oddano w Gminie Dopiewo 15.142 głosy ważne (liczba uprawnionych do głosowania 19.765). W czterech z 13 obwodów do głosowania frekwencja wyniosła ponad 80%: (dwóch ze Skórzewa: 86,3% i 80,5%, dwóch z Dąbrówki: 84% i i 80,7%). Frekwencja dla Polski wyniosła 61,74% (wg danych ze 100% komisji obwodowych), dla Wielkopolski - 49,22%, dla Powiatu Poznańskiego - 71,98%, dla Poznania - 70,84% .

Wyniki w głosowaniu do Sejmu różnią się od wyników w Polsce.  Najwięcej głosów w głosowaniu do Sejmu mieszkańcy Gminy Dopiewo oddali na KKW Koalicja Obywatelska - 48,77% , drugi wynik uzyskał KW Prawo i Sprawiedliwość 22,68%, trzeci - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 13,51%,. Na KW Polskie Stronnictwo Ludowe 8,67% głosów, a na KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6,37% głosów.

W Powiecie Poznańskim kolejmość komitetów była taka sama,  ale udział procentowy był inny. blisko o 5 punktów procentowych mniej uzyskał KWW KO - 43,95%„ o ponad 4 punkty procentowe więcej uzyskał  KW PiS - 26,98%., większy był udział głosów KW SLD  - 14,36%, i mniejszy KW PSL - 8,01%, KW Konfederacja WiN  uzyskała - 6,7%. Najprawdopodobniej przełoży się to na ponad połowę z 460 mandatów poselskich (239).

Wyniki w głosowaniu do Sejmu dla całej Polski (na podstawie danych ze 100% komisji obwodowych, informacja z 18:15 z 14.10.2019 r.): KW PiS - 43,59%, KWW KO - 27,40%, KW SLD - 12,56%, KW PSL - 8,55%, KW Konfederacja WiN - 6,81% .

W głosowaniu do Senatu mieszkańcy Gminy Dopiewo i całego Powiatu Poznańskiego, stanowiącego odrębny okręg, mogli wskazać jednego z dwóch kandydatów. Dużą przewagą głosów wygrała Jadwiga Rotnicka (KWW KO), która uzyskała w Gminie Dopiewo - 73,84 % głosów, a w całym Powiecie Poznańskim - 69,31% głosów. Jarosław Pucek (KW PiS) uzyskał  26,15% głosów w Gminie Dopiewo i 30,59% głosów w Powiecie Poznańskim. Zwycięstwo Jadwigi Rotnickiej przekłada się na jeden ze stu mandatów senatorskich. Według nieoficjalnych danych najprawdopodobniej PiS straci kontrolę nad Senatem, bo 51 mandatów przypadnie ugrupowaniom opozycyjnym, a 49 PiS-owi.

Ranking popularności 

O ile w wyborach do Senatu ten z kandydatów wygrywa, kto otrzymuje więcej głosów (wybory większościowe - jednomandatowe okręgi wyborcze), o tyle w wyborach do Sejmu o podziale mandatów w okręgach obowiązuje metoda d’Hondt’a - ma znaczenie liczba głosów oddanych na listę komitetu wyborczego i - oprócz przekroczenia progu wyborczego - tzw. ilorazy wyborcze. Metoda ta jest korzystniejsza dla zwycięskiego komitetu. Dla kandydatów list liczących np. po 20 osób miejsce na liście ustala komitet. Najłatwiej uzyskać mandat z najwyższych miejsc na liście. Jeśli lista uzyska w sumie mało głosów, nawet dobry wynik pojedyńczego kandydata z tej listy nie musi oznaczać mandatu poselskiego. 

Przedstawiamy ranking popularności kandydatów na posłów w Gminie Dopiewo - pierwsza „10” (% uzyskanych głosów w stosunku do wszystkich ważnych głosów oddanych w Gminie Dopiewo). O uzyskaniu przez nich mandatów zadecydują wyniki komitetów wyborczych w okręgu nr 39 - obejmującym: Poznań i Powiat Poznański,  poddane przeliczoniu wg metody d’Hondt’a. Wszystkie listy łącznie liczyły 100 nazwisk. W tej „10” aż 5 kandydatów to przedstawiciele KWW KO, 3 - z KW PiS, po jednym z KW SLD i KW PSL. na uwagę zasługuje wejście do „10” z miejsca 20 na liście przez Franciszka Sterczewskiego, czy przez Bartłomieja Wróblewskiego z miejsce 6 na liście. Z danych z 98,06% komisji wskazują, że 9 spośród 10 nazwisk z tego rankingu to przyszli posłowie okręgu 39 (jedynie zamiast Wojciecha Jankowiaka, który uzyskał dobrą pozycję  w naszym gminnym rankingu - miejsce 4., zastąpiła wśród 10 przyszłych posłów Katarzyna Kretkowska z KW SLD. 

1.  Joanna Jaśkowiak - KWW KO -12,98% głosów oddanych w Gminie Dopiewo (nr 1na liście komitetu)

2. Adam Szłapka - KWW KO - 11,71%  głosów oddanych w Gminie Dopiewo (nr 3 na liście komitetu)

3. Jadwiga Emilewicz - KW PiS - 6,94%  głosów oddanych w Gminie Dopiewo (nr 1na liście komitetu)

4. Bartłomiej Wróblewski - KW PiS - 6,84% głosów oddanych w Gminie Dopiewo (nr 6 na liście komitetu)

5. Wojciech Jankowiak - KW PSL - 6,09%  głosów oddanych w Gminie Dopiewo (nr 1 na liście komitetu)

6. Katarzyna Ueberhan - KW SLD - 5,96%  głosów oddanych w Gminie Dopiewo (nr 1 na liście komitetu)

7. Waldy Dzikowski - KWW KO - 5,37%  głosów oddanych w Gminie Dopiewo (nr 4 na liście komitetu)

8. Franciszek Sterczewski - KWW KO - 4,66%  głosów oddanych w Gminie Dopiewo (nr 20 na liście komitetu)

9. Szymon Szynkowski vel Sęk - KW PiS - 3,19% głosów oddanych w Gminie Dopiewo (nr 3 na liście komitetu)

10. Rafał Grupiński - KWW KO - 3,19%  głosów oddanych w Gminie Dopiewo (nr 2 na liście komitetu)

 

UG