Wnioski o przyznanie pomocy na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź można składać do 29 listopada 2019 r.

Do 29.11.2019 r. w Biurach Powiatowych ARiMR producenci rolni mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałymi na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Wnioski o przyznanie pomocy kliknij tutaj

W związku z suszą rolniczą, która wystąpiła na terenie województwa wielkopolskiego oraz mając na uwadze Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące, iż do dnia 29.11.2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mogą składać wnioski o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Proszę o przesłanie protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych, w których straty wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej celem dokonania adnotacji przez wojewodę, co umożliwi poszkodowanym rolnikom ubieganie się o ww. pomoc. Natomiast protokoły, w których straty wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej proszę przekazać zainteresowanym rolnikom.

Zważywszy na fakt, że wielkopolscy producenci rolni zostali szczególnie dotkliwie poszkodowani suszą, proszę o dołożenie wszelkich starań tak, aby każdy z poszkodowanych producentów rolnych mógł otrzymać należną pomoc.
 

Więcej informacji - znajdziesz tutaj
 

Wojewoda Wielkopolski

Traktor.jpg