Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców województwa wielkopolskiego, w tym mieszkańców gminy Dopiewo. Uczestnicy będą mieli do wyboru 7 modułów szkoleniowych:

  • „Rodzic w Internecie” ;
  • „Mój biznes w sieci” ;
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”;
  • „Działam w sieciach społecznościowych”;
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”;
  • „Rolnik w sieci” ;
  • „Kultura w sieci”.

Zapisy na szkolenia: Deklaracje udziału (do pobrania) oraz regulamin,

  • lub w wersji papierowej dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo.

Dokumenty rekrutacyjne należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, pok. Nr 7.

Informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu: 61 89 063 73 lub pytania proszę kierować na adres e-mail: szkolenia@dopiewo.pl.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego.

Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Dzięki udziałowi w szkoleniach mieszkańcy nabędą wiedzę i umiejętności cyfrowe, które będą mogli wykorzystać w życiu codziennym.

W szkoleniach z kompetencji cyfrowych weźmie udział 240 osób, w tym przewiduje się udział  5% osób niepełnosprawnych oraz w związku z aktywnym udziałem w życiu gminy klubu seniora przewidujemy aktywny udział  osób powyżej 65 roku życia. Uprawnionymi do udziału w szkoleniach będą osoby powyżej 25 roku życia, mieszkające na obszarze województwa objętego wsparciem, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania  3.1: Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych

Umowa o powierzenie grantu nr 8/86/FPGP/2018 z dnia 20.09.2018. Kwota przyznanego grantu: 123 600,00 zł

Poprzedni artykuł - kliknij tutaj

ulotka -