Konsultacje społeczne ws. projektu chodnika w ciągu ul. Batorowskiej w Skórzewie.

Uwagi do projektu budowy chodnika w ciągu ul. Batorowskiej w Skórzewie.

Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy chodnika w ciągu ul. Batorowskiej w Skórzewie.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii.

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana i zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl ostateczna wersja projektu (planu sytuacyjnego).

PDF icon ul.Batorowska - plan sytuacyjny

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do 12.11.2019 r.

  • na adres mailowy adrian.dawiec@dopiewo.pl
  • w wersji papierowej w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c.

Kontakt:

Adrian Dawiec
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Konsultacje drogowe