Organizatorzy Rajdu:

 • Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka.
 • Koło PTTK „Pędziwiatry” Dopiewo z Oddziału PTTK Poznań - Nowe Miasto.
 • Koło PTTK „Łaziki” w Swarzędzu z Oddziału PTTK Poznań - Nowe Miasto.

Instytucje wspierające i współpracujące:

 • Powiat Poznański.
 • Miasto Poznań.
 • Gmina Dopiewo.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie.

Komandor Rajdu:

 • Eugeniusz  JACEK

Obsługa mety rajdu:

 • Zastępca Komandora - Anna Pera                                                                               
 • Skarbnik - Ewa Maciewjewska; Teresa Jankowiak                                                            
 • Sekretariat - Maria Pelińska; Henryk Peliński
 • Konkurs wiedzy - Paweł Kubiak; Iwona Kubiak
 • Weryfikacja OTP; KOT -  Janusz Przybył; Katarzyna Wieczorek                                                        

Trasy Rajdu:

Trasa I, autokarowo-piesza.

START: Kostrzyn, godz. 7.30 (przystanek w kierunku Poznania przy Biedronce) - Swarzędz, godz. 8.00 (pętla autobusowa Os. Kościuszkowców) - Poznań, godz. 8.30 (sprzed Zespołu Szkół Salezjańskich Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29) – Poznań godz. 9.00 (parking za Kościołem p.w. Św. Jana Jerozolimskiego). Przejazd autokarem do miejscowości Bolechowo - następnie przejście trasy pieszo lasami Puszczy Zielonka do Murowanej Gośliny (około 4 km). Kierownictwo trasy: Halina Bukowska; Romuald Szukała; Włodzimierz Bezler; Krystyn Bukowski.

Trasa II, rowerowa:

START: godz. 9.30 Poznań (przy „Źródełku) – godz. 10.05 Gruszczyn (przy boisku piłkarskim) – Wierzonka – szlakami Puszczy Zielonka – Murowana Goślina. Około 30 km. w jedną stronę plus 30 km z powrotem.

Trasa III, Samodzielna

Każdy według własnego opracowania. Uczestnicy tej trasy są zobowiązani stawić się na mecie do godz. 12.00.

Meta Rajdu:

Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie ulica gen. Kutrzeby 3. Czynna będzie od godz. 11.00 do godz. 14.00.                                                       

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą:

Przy zgłoszeniach zbiorowych konieczna jest imienna lista uczestników.

Odpłatność i świadczenia:

 • Odpłatność wynosi:15 zł od osoby na trasę I oraz 10 zł na pozostałe trasy.
 • Opiekunowie szkół bezpłatnie. Wpłat można dokonać u kierowników tras lub na mecie rajdu.        

Uczestnicy otrzymują:

 • znaczek rajdowy
 • zwiedzanie Murowanej Gośliny
 • ciepły posiłek na mecie
 • puchary dla najliczniejszych drużyn
 • nagrody dla najlepszych w konkursie wiedzy „Powstanie Wielkopolskie”

 W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie zrealizowania świadczeń w pełnym wymiarze.

Po zakończeniu rajdu autokary odwiozą uczestników do miejsc wyjazdu na rajd.

Postanowienia końcowe:

 • TRASY PRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie; członkowie PTTK z opłaconą składką za 2019 rok są ubezpieczeni.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany wykonywać polecenia kierowników tras.
 • Uczestnicy tras rowerowych przestrzegają Kodeks Drogowy i powinni posiadać kaski.
 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Rajd dofinansowano z środków: Powiat Poznański, Miasto Poznań, Gmina Dopiewo

Szlaki rowerowe.