Od września 2018 roku realizujemy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina projekt edukacyjny „Niepodległa”. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadziliśmy 11 października w lasach zakrzewsko – palędzkich grę terenową dla uczniów klas III – VI pod nazwą „Polska Walcząca – Pamiętamy”. W bieżącym roku szkolnym będziemy jeszcze organizować przedstawienie z okazji Narodowego Święta Niepodległości pt. „Co to jest patriotyzm?”.

Wystawimy je trzy razy w dniu 21 listopada 2019 roku: w czasie zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I–III, następnie dla uczniów klas IV-VI, a o godzinie 18:00 dla gości i rodziców. Z kolei dnia 8 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły spotkają się na boisku szkolnym, aby uroczyście odśpiewać Hymn Polski.

Polska Walcząca– Pamiętamy!

Ubiegły rok szkolny minął w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewie pod znakiem wypełniania kolejnych działań w ramach realizowanego patriotycznego projektu Niepodległa. Upamiętniano w ten sposób 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, przypominając bohaterstwo i patriotyzm Polaków w walce o wolność naszej Ojczyzny. Uczniowie w ramach projektu w ciągu roku szkolnego 2018/2019 uczestniczyli w apelach, koncertach, konkursach literackich oraz szkolnym marszu niepodległościowym, zaś ostatni punkt Niepodległej przewidziany został na początek bieżącego roku szkolnego 2019/2020.

11 października 2019r. zostanie w pamięci wszystkich, zarówno uczniów jak i nauczycieli naszej szkoły, bowiem tego dnia z inicjatywy Dyrekcji odbyło się podsumowanie patriotycznego projektu w formie gry terenowej pod nazwą Polska Walcząca – Pamiętamy! Celem gry było upamiętnianie zamordowanych Wielkopolan z naszej okolicy w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Projekt został przygotowany przez nauczycieli historii Panią Dorotę Kaźmierczak oraz Pana Wojciecha Czarneckiego i zawierał dwa zadania do wykonania na terenie szkoły oraz cztery - w lasach zakrzewskich. Od rana każda klasa przy wsparciu wychowawców wykonywała plakaty tematyczne oraz oglądała filmy historyczne na temat wojennych losów Wielkopolan. Następnie uczniowie wyjechali autokarami według ustalonego planu do Zakrzewa. Pobyt w lesie każdej z klas trwał około półtorej godziny. Uczniowie przemieszczali się Szlakiem Pamięci, od Pomnika Studentów do kwatery Siedmiu Grobów.

Najpierw każda z klas wraz z wychowawcą przechodziła leśnymi drogami do Pomnika Studentów, gdzie zlokalizowany był przystanek nr 1. W tym miejscu Panie Wicedyrektor Elżbieta Mądra i Małgorzata Wyremblewska w niezmiernie przejmujący sposób opowiadały o okolicznościach mordowania więźniów Fortu VII, tj. studentów, nauczycieli akademickich, duchownych, wojskowych, a także mieszkańców okolicznych wsi. Poinformowały, że ciała ofiar pochowane zostały w dołach tworzących zbiorowe mogiły. Pod koniec wojny Niemcy dokonali ekshumacji, a następnie spalenia ciał pomordowanych, by zatrzeć ślady zbrodni. Uczniowie, po wysłuchaniu opowieści, z wielkim szacunkiem i w skupieniu oddali hołd pomordowanym chwilą milczenia, zapaleniem zniczy oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.

Kolejnym etapem gry terenowej było przejście do przystanku nr 2, gdzie uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie Quizu wiedzy z zakresu II wojny światowej. Po pokonaniu kolejnego leśnego etapu zatrzymali się przy przystanku nr 3. Tu zajmowali się łamaniem szyfru Cezara, czyli odczytywaniem zakodowanych imion i nazwisk polskich dowódców i bohaterów wojennych. Na koniec przemarsz przez leśne odstępy prowadził do przystanku nr 4., czyli tzw. miejsca Siedmiu Mogił, największego kompleksu grobów i kwatery głównej z krzyżami i tablicą pamiątkową o treści: Miejsce uświęcone męczeńską krwią Polaków pomordowanych przez hitlerowców w latach okupacji 1939-1945.

Przy pamiątkowej tablicy czekał na uczniów Pan Wojciech Czarnecki wraz z uczniem prezentującym sztandar naszej szkoły. Historyk opowiedział ciąg dalszy tragicznych losów pomordowanych Polaków, informując, iż w bezimiennych grobach, w lasach pomiędzy Zakrzewem, Palędziem i Dąbrówką, spoczywa 4 500 - 8 000 ofiar zbrodni hitlerowskich z II wojny światowej. Uczniowie oddali cześć pomordowanym, recytując najpiękniejsze utwory patriotyczne i zapalając znicze na wszystkich mogiłach.

Poważny i uroczysty nastrój, w jakim znajdowali się uczniowie wskazywał na to, iż bardzo głęboko przeżyli tę żywą lekcję historii. W patriotycznej grze udział wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły od III do VI klasy, a piękna pogoda sprzyjała wykonaniu zadań i zaostrzyła wszystkim apetyty. Po kilkugodzinnym pobycie w lesie dzieci i nauczyciele wrócili bardzo zadowoleni, ale i głodni. Na szczęście na wszystkich czekała pyszna zupa pomidorowa, za którą bardzo dziękujemy zespołowi przemiłych kucharek i kucharzy.

Pamiątką po tym dniu będzie także prezentacja wszystkich wcześniej wykonanych plakatów. Będzie to wyraz pamięci o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej oraz forma przestrogi przed złem, jakim jest każda wojna. Po zakończonej wyprawie niektórzy poruszeni nią uczniowie deklarowali, że zaproszą rodziców do wspólnego odwiedzenia poznanych miejsc i będą pielęgnować pamięć o poległych bohaterach.

Urszula Derenek